TAGNAMARO MARTSA 2023 – Andranomena Distrika Antananarivo faha-6 (ANALAMANGA)

Ny Biraom-okontany Andranomena, no nofinidin’ny ny Fitaleavam-paritra Analamanga izay notarihan’ny Tale Andry Ranoa.

Nosoloana ny tafo anatin’ny birao (plafond) izay jiafotsy teo aloha ka natao hazo.

Nanome tanana tamin’izany ny Lehiben’ny Fokontany Andranomena sy ny mpiara-miasa aminy.