TAGNAMARO TSARATANANA

Feno rihipotaka ity làlana eo akaikin’ny EPP ao amin’ny FokontanyTsaratanàna II ity ka voatery misisika eny antokontanin’ny olona ny mpandalo. Nifanome tànana hanarina izany ny mponina eo amin’ny manodidina tamin’ny alàlan’ny Tagnamaro, ka nototorana ireo faritra misy lavaka izay efa tena nihalalina.

Mbola hitohy amin’ny Asabotsy izao ny asa fanamboarana ity làlana mirefy 70metatra ity.