HETSIKA VAROTRA FAMPIRATIANA SARY HOSODOKO ATAON’I RAFIDINARIVO HAGOHARIDZERY HERY (R. Dzery)

Eto amin’ny Ivokolo Analakely, ao amin’ny Galerie d’art R.R. Raparivo no karakaraina izany niatomboka ny faha 17 Aprily ary tsy hifarana raha tsy ny faha 31 Mai 2023 ho avy izao.

Nampitondrain’ny mpanakanto ny loha-hevitra hoe « Kanto ho an’i Neny » moa ity hetsika, ka topi-maso sahady ho an’ny fetin’ny reny izay hankalazaina afaka herinandro vitsivitsy.

24 taona nidirana teo amin’ny sehatra ny mahatianina ny lehilahy. Manana ny mampiavaka azy izy, dia fampiarahana ny « aquarelle » sy « graphite », sy manaiky ny sary pika. Ary manaraka ny vanim-potoana ny sangan’asa izay vokariny.

Ny Minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina dia tsy mitsahatra manome sehatra ho an’ny mpanakanto.

Koa manasa anao hitsidika sy hijery fa maimaimpoana izany.