TAGNAMARO AMBARARATABE TSIROANOMANDIDY

Fanadiovana ny sisin-dalana sy ny lakandrano ary fanotorana ireo lavadavaka amin’ny arabe mihazo ny tanàna, niampy fanadiovana tao amin’ny CSB II sy ny faritry ny brigadin’ ny zandarimariam-pirenena ; ireo no asa nentina nanamarihana ny Tagnamaro andron’ny olompirenena notanterahina tao amin’ny Kaominina Ambararatabe Distrikan’ny Tsiroanomandidy Faritra Bongolava.

Naneho ny firaisankinany ho amin’ny fiaraha-mientana tamin’ny fanatanterahana ny Tagnamaro teto ireo tompon’andraikim-panjakana taty amin’ny Faritra Bongolava. Nandritra ny fandraisam-pitenenana no nanamafy ny Prefen’ny Tsiroanomandidy fa zava-dehibe ny hetsika sahala amin’izao ka nanentana ny rehetra hatrany ny mba hifanome tanana ho amin’izany.

Raha ho an’ny kaominina Ambararatabe manokana dia tsy hijanonana hatreo ny hetsika fa mbola hitohy isam-pokotany ny fanatanterahana ny Tagnamaro.

#MSK

#DRCC_Bongolava

#Tagnamaro