TAGNAMARO BESALAMPY

Amin’izao faran’ny fahavaratra izao dia nisafidy hanala ireo lobolobo manoloana ny biraon’ny Distrika ireo mpiasam-panjakana tao Besalampy.

Izao koa no natao mba hanomezana endrika tsara ny birao sy ny manodidina azy.