TAGNAMARO SAMBAVA

Fanamboarana ny lalana mandeha amin’ny Station RNM/TVM Amborinintsy no natao nandritra ny Tagnamaro andron’ny olom-pirenena teto Sambava ny Asabotsy 15 Aprily 2023.

Lalana mirefy eo amin’ny 150m no nalebeazina, nasiana tatatra amin’ny sisiny ary nototofana tany ireo lava nandritra izany.

Niaraka nanatanteraka izany ny Fitaleavam-paritrin’ny Serasera sy ny Kolontsaina SAVA, ny Kaominina Ambonivohitra Sambava, ny mponina manodidina izay tena mampiasa ity lalana ity ary ireo Sampandraharaha miankina sy tsy miankina amin’ny Fanjakana.

Ny Fitaleavam-paritrin’ny Serasera sy ny Kolontsaina SAVA dia misaotra atsika tonga maro be.