KIANJAN’NY HIRA GASY : MIZOTRA TSARA NY ASA FANAMBOARANA

Nitsidika ny asa fanamboarana ny Kianjan’ny hira gasy etsy ambadiky ny Tranombokimpirenena Anosy i Ramatoa Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Lalatiana RAKOTONDRAZAFY io maraina io, kasaina ho vita afaka herinandro vitsivitsy ny asa fanamboarana.

Ampahatsiahivina fa sambany teo amin’ny tantaran’ny Hira Gasy no hisy fotodrafitrasa manokana manaraka ny fenitra aorin’ny fanjakana sy tantanin’ny fanjakana amin’ny alalan’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina. Kianja izay hisy ihany koa ny biraon’ny Federasion’ny mpanao hira gasy sy trano fiomanan’ny mpanao hira gasy.

Maimaim-poana ho an’ny mpanao hira gasy ny fampiasana azy fa fandraisan’anjara entina mikojakoja (frais d’entretien) mba hateza ny kianja iombonana no hany hangatahana amin’ireo mpanao hira gasy hampiasa azy.

Ny fananganana izao toerana izao dia tafiditra ao anatin’ny ezaka ataon’ny Minisitera ho fampiroboroboana ny Hira Gasy eto Madagasikara, tahaka ny efa nikarakaran’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina nanomboka ny taona 2019 ny antontan-taratasy fangatahana hampidirana ny Hira gasy ao anatin’ny harem-bakoka ara-tsain’ny zanak’olombelona (patrimoine immatériel de l’Humanité) izay ny Minisitra Lalatiana RAKOTONDRAZAFY no nitondra an-tànana ny taratasy tany amin’ny foiben’ny UNESCO Paris ny volana Aprily 2022 lasa teo.

Amin’ny ankapobeny dia eo anelanelan’ny iray ka hatramin’ny telo taona eo ho eo no handinihan’ny komity tekinika eo anivon’ny UNESCO ny antontan-taratasy. Mialohan’ny faran’ity taona 2023 ity no tokony hivoaka ny fanapahan-kevitra.