𝙏𝘼𝙂𝙉𝘼𝙈𝘼𝙍𝙊 VOLANA MEY NIAVAKA. KAOMININA MIISA 05 AO ANATIN’NY DISTRIKAN’I MORAMANGA NO HISITRAKA MIVANTANA NY LÀLANA MIREFY 08KM NATSARAINA ANDROANY

Tany amin’ny Distrikan’i Moramanga no ivon’ny 𝙏𝘼𝙂𝙉𝘼𝙈𝘼𝙍𝙊 Andron’ny olom-pirenena volana Mey.

Niavaka tokoa satria miandahy miambavy ny fiaraha-mientana fandraisana anjara tamin’ny fanatsaràna ny làlan-tany mirefy 08km mampitohy ny Làlam-pirenena fahafoa amin’ny Kaominina BELAVABARY, distrika Moramanga.

Goavana ny asa vita notarihin-dRamatoa Minisitra Lalatiana RAKOTONDRAZAFY sy ny Solombavambahoaka voafidy tato anatin’ny Distrikan’i Moramanga Andriamatoa Augustin RAKOTONIRINA ary ny Solontenam-panjakana isan-tsokajiny sy ny fokonolona tany an-toerana.
Mponina anatina Kaominina 05 (𝐵𝐸𝐿𝐴𝑉𝐴𝐵𝐴𝑅𝑌, 𝐴𝑀𝑃𝐴𝑆𝐼𝑃𝑂𝑇𝑆𝑌 𝐴𝑁𝑇𝑆𝑂𝑅𝑂𝑀𝐼𝑆𝑌, 𝐴𝑀𝐵𝑂𝐻𝐼𝐷𝑅𝑂𝑁𝑂𝑁𝑂, 𝑀𝐴𝑁𝐷𝐼𝐴𝐿𝐴𝑍𝐴, 𝐴𝑁𝑇𝐴𝑁𝐼𝐷𝐼𝑇𝑅𝐴) no hahazo tombony satria sady hanamora ny fifamezivezena no hanafaingana ny famoahana ny vokatra ny fanatsarana an’ity làlana izay nampitaraina azy ireo efa hatry ny ela ity.

Amin’ny maha Minisitra mpiahy azy ny Faritra Alaotra-Mangoro dia nitondra fanentanana Ramatoa Lalatiana RAKOTONDRAZAFY mikasika ny fandaharanasan’ny Filohan’ny Repoblika Andry RAJOELINA, dia ny fizarana kara-tany maimaimpoana ho an’ny Malagasy izay tokony ho tompon’ny taniny.

Nanentana ny olompirenena rehetra izay manana tany efa nipetrahany na nohajariany an-taonany maro kanefa mbola tsy vaosoratra aminy Ramatoa Minisitra, mba hisoratra anarana eny amin’ny Birao Ifoton’ny Fananan-tany eny anivon’ny Kaominina hahafahany misitraka izay karatany hozarain’ny fitondram-panjakana ankehitriny izany.