TAGNAMARO ANALALAVA

FANAOVANA TATATRA ENY AMORON-DRANOMASINA.

Soa iombonana ny fananana ny tora-pasika, ary anisany mampiavaka ny ao Analalava tokoa ny fananany izany tora-pasika izany.

Saro-piaro noho izany ny vahoaka ao Analalava, ka raikitra tamin’ity andron’ny Asabotsy 20 May ity ny Tagnamaro fanaovana tatatra, mba tsy hivarinan’ny rano, izay mety hiteraka fahalotoan’ny tora-pasika.

Ankoatr’izay nanaovana lavaka ireo tapa-kazo teny an-toerana ary indray nototofana tao avokoa, mba tsy hisy intsony ny tapa-kazo eny an-torapasika. Olom-pirenena maro no indray namita ny adidiny ho an’ny tombotsoa iraisana tao Analalava.