TAGNAMARO ANTSALOVA.

Famelomana ny lalana mampitohy ny Fokotany Antsalova Centre amin’ny Fokotany Antsalova Be no nataon’ny vahoaka Tagnamaro.

Nesorina ireo lobolobo nameno ny lalana, nototofana ireo lavaka, nahitsy izay nikisilasila, azo ampiasaina tsara izao iny lalana iny raha toa ka nanahirana izany teo aloha.