TAGNAMARO MANANARA AVARATRA :

Fagnadiovana manodidina sisin-dranomasina Ambatondrahilana Fokontany Antanankoro no nanaovana hetsika Tagnamaro andron’ny olom-pirenena Mananara avaratra. Ny antony nisafidianana io toerana io moa dia nohon’ny fananana toerana manankasina akaikin’io toerana io.

Izay toerana fanaovana fombafomba ara-drazana.

Mankasitraka ny nandray anjara rehetra.