TAGNAMARO VOHEMAR

FAMBOLENA HONKO

Velaran-tany iray hektara no voavoly honko nandritra ny hetsika TAGNAMARO andron’ny olom-pirenena tao amin’ny Distrikan’i Vohémar ny Sabotsy faha 20 mai 2023.

Nohamafisana nandritra izao hetsika TAGNAMARO izao ny mahazava-dehibe ny fisian’ny ala honko sy ny tokony hitandrovana azy.

Marihina fa toerana efa nisy ala honko ity toerana ity teo aloha ka hamerina izany amin’ny laoniny no tanjona tamin’izao hetsika izao.