TAGNAMARO VOLANA MEY

FARITRA FITOVINANY DISTRIKA MANAKARA

Fikojakojana ny làlam-by mba ho fanomanana ny fiverenan’ny Zotra FCE no natao tao Manakara, renivohitry ny faritra Fitovinany tamin’ity volana Mey ity. Teo amin’ny Gara FCE MANAKARA no nanatanterahana izany. Navitrika ireo mpandray anjara.