TAGNAMARO VOLANA MEY

FARITRA BONGOLAVA

DISTRIKA FENOARIVOBE

Nifantoka tantetaka tamin’ny fanamboaran-dàlana ny TAGNAMARO tamin’ity andiany volana mey ity ho an’ny Distrikan’ny Fenoarivobe.

Safidy manokana ny nanatanterahana izany amin’izao vanim-potoana fiakaran’ny vokatra izao ho fanalana fahasahiranana ny rehetra.

#MSK

#DRCC_Bongolava

#tagnamaro