TAGNAMARO FANAMBOARAN-DALANA FOKONTANY FITOMILASY BEVOKATRA ANTSIRABE

Nampikaikaika ny fokonolona efa ela ity lalana ity, lalan-tany fa fivezivezen’ny fiara koa ao anatin’ny fokontany.

Nangataka tamin-dRamatoa Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, sady minisitra mpiahy ny faritra Vakinankaratra ny hanaovana tagnamaro izany lalana izany izy ireo, ary nanambara ny fahavononany hiara-hientana amin’ny Minisitera. Namaly ny fangatahan’ny fokonolona Ramatoa Minisitra ka omaly zoma 26 mey 2023 no fotoana nanaovana ny TAGNAMARO.
Tonga maro ny fokonolona, nanampy koa ireo mpianatra miaramila sy polisy avy eo anivon’ny ACMIL, ENSOA, ary ENIAP ao Antsirabe. Nanome tanana koa ny fiadidiana ny governoran’ny Faritra Vakinankaratra sy ny Ben’ny tananan’ny Kaominina Ambonivohitra Antsirabe tamin’ny fanomezana fitaovana lehibe nanamboarana ny lalana.
Ary farany dia teo ireo sampan-draharaham-panjakana samihafa, Ramatoa Lalatiana RAKOTONDRAZAFY kosa no niantoka ny akora sy ny fitaterana nilaina.

Afa-po ny fokonolona ary nentanina mba hanohy izany tagnamaro izany isaky ny Sabotsy fahatelo ao anatin’ny volana.