π„π†π‹πˆπ™π˜ πŠπ€π“πŽπ‹πˆπŠπ€ π€πŒππŽπƒπˆπ…πŽπ“π€π“π‘π€

MANDROSO NY DINGANA SAMIHAFA HAMPIDIRANA AZY AO ANATIN’NY HAREM-BAKOKA MANERAN-TANIN’NY UNESCO.

Nihaona tamin’ny Tale mitantana ny Β« πΆπ‘’π‘›π‘‘π‘Ÿπ‘’ 𝑑𝑒 π‘ƒπ‘Žπ‘‘π‘Ÿπ‘–π‘šπ‘œπ‘–π‘›π‘’ π‘€π‘œπ‘›π‘‘π‘–π‘Žπ‘™ Β» eo anivon’ny π™π™‰π™€π™Žπ˜Ύπ™Š Ramatoa Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana RAKOTONDRAZAFY sy ny delegasiona malagasy ary ny Solotena maharitr’i Madagasikara eo anivon’ny π™π™‰π™€π™Žπ˜Ύπ™Š.

Nandritra ny fihaonana no nandinihana ny dingana samihafa efa vita mikasika ny fanoratana ny 𝐹𝐼𝐴𝑁𝐺𝑂𝑁𝐴𝑁𝐴 𝐾𝐴𝑇𝑂𝐿𝐼𝐾𝐴 𝐴𝑀𝐡𝑂𝐷𝐼𝐹𝑂𝑇𝐴𝑇𝑅𝐴 any Sainte-Marie ho isan’ny harem-bakoka maneran-tanin’ny π™π™‰π™€π™Žπ˜Ύπ™Š.

Efa nisy ireo manam-pahaizana manokana nalefan’ny π™π™‰π™€π™Žπ˜Ύπ™Š nanadihady mikasika ny fananan’ny Eglizy ilay antsoina hoe Β« 𝑽𝑨𝑳𝑬𝑼𝑹 𝑼𝑡𝑰𝑽𝑬𝑹𝑺𝑬𝑳𝑳𝑬 𝑬𝑿π‘ͺ𝑬𝑷𝑻𝑰𝑢𝑡𝑡𝑬𝑳𝑳𝑬 Β», ka efa nivaly ny fanadihadiana, ary neken’ny π™π™‰π™€π™Žπ˜Ύπ™Š fa manana izay 𝑽.𝑼.𝑬. izay izy ka mendrika ny hosokajiana ho toerana ara-tantara miavaka sy manana ny lanjany.

Taorian’ny fangatahan’ny Minisitera ihany koa dia efa nekena tamin’ny 1 jona 2023 lasa teo ny fanohanana iraisam-pirenena (assistance internationale) avy amin’ny π™π™‰π™€π™Žπ˜Ύπ™Š izay hahafahana mandefa ireo manam-pahaizana manaraka indray hampiofana ny teknisian’ny Minisitera amin’ny fanomanana ny antontan-taratasy farany takian’ny CPM alohan’ny hanapahany hevitra momba ny fampidirana na tsia ny Eglizy Katolika Ambodifotatra Sainte-Marie ho harem-bakoka maneran-tany.

Ny taona 2024 no horaisina izay fanapahan-kevitra izay.

Nandritra ny fihaonana no nanapahana fa ny Volana Jolay 2023 ho avy izao no ho avy indray ireo manam-pahaizana avy amin’ny π™π™‰π™€π™Žπ˜Ύπ™Š.

Raha tsiahivina dia namboarina sy nohavaozin’ny Fitondram-panjakana ankehitriny tanteraka io toerana manan-tantara io, izay Fiangonana Katolika voalohany niorina teto Madagasikara.

Ankoatra ny Eglizy Katolika Ambodifotatra Sainte-Marie dia anisan’ny nifampiresahana koa ny mikasika ny vohitr’Ambohimanga Rova izay efa tafiditra anatin’ny Harem-bakoka maneran-tany.

Novalian’ny π™π™‰π™€π™Žπ˜Ύπ™Š ny fangatahan’ny Minisitera hametrahana fampitaovana manaram-penitra hisorohana ny mety ho famaizana (systΓ¨me anti-incendie) ka hisy ny teknisiana manam-pahaizana avy amin’ny UNESCO ho avy amin’ny volana Jolay 2023 izao, hanomanana ny fahatongavan’izany fampitaovana izany sy hampiofana ny mpiasa eo anivon’ny Ofisy mitantana an’Ambohimanga Rova (π™Šπ™Žπ˜Ύπ˜Όπ™) amin’ny fampiasana azy.