TAGNAMARO ANTSOHIHY (Faritra Sofia).

NANAO ARO AFO NA « LASY MAY » NY TANIN-JANAKAZO IREO SOJABE TAO ANJIAMANGIRANA.

Raha hiverenana dia zana-kazo miisa 274 no novolen’ireo SOJABE rehetra ao amin’ny kaominina ambanivohitra Anjiamangirana, distrikan’ i Antsohihy ny 2 Martsa lasa teo iny, teto amin’ny zohin’ny Marerano Anjiamangirana faharoa.
Ankehitriny dia miditra ao anaty vanim-potoana mampirongatra ny doro-tanety ny aty amin’ny faritra Sofia, indrindra ny distrikan’i Antsohihy. Manoloana izany dia niara-nientana indray ireto SOJABE ireto, niaraka tamin’ny Talem-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina Sofia sy ny mpiara-miara amin’ity farany , ka nidina tany Anjiamangarina, ary niroso avy hatrany tamin’ny fametrahana ny ARO AFO na « Lasy may na Tatamōtro », tamin’ny alalan’ny Tagnamaro izay karakarain’ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina. Ankoatr’izay, nidiovina ihany koa ny manodidina ireo zana-kazo, Hafatra mafonja no napetr’ireto SOJABE ireto manao hoe: « ATSAHARO NY DORO-TANETY, ARY NDAO ISIKA REHETRA HAMETRAKA NY ARO AFO, MBA TSY HO MAY IREO ZANA-KAZO NAMBOLENTSIKA ! ». Nahatonga solontena avokoa teto ireo SOJABE avy amin’ny fokontany 17 mandrafitra ny kaominina ambanivohitra Anjiamangirana.

Mahavelom-bolo tokoa fa tapitra naniry avokoa ireo zana-kazo novolena tamin’ny volana Martsa iny.

Zana-kazo izay nahitana: Mangidy, Voandelaka, Bonaram-bazaha, Akasia, Mahanjoma.