NY FIANAKAVIANA VOALOHANY NITSIDIKA NY ROVAN’I MADAGASIKARA ANDROANY

Izy efa-mianaka ireto no fianakaviana voalohany nitsidika ny Rovan’i Madagasikara tamin’ity andro voalohany nisokafany indray ity.

Tamin’ity andro voalohany ity dia tonga nijery ny lamina handraisana ny olona i Ramatoa Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Lalatiana RAKOTONDRAZAFY ka afaka nitsena azy efa-mianaka teo amin’ny vavahady.

Tsy andrin’izy ireo no hisokafan’ny vavahady sy ny ahafahana mitsidika ny Rovan’i Madagasikara ka izay no nahatonga azy ireo nilahatra maraina.

Afa-po tanteraka tamin’ny fitsidihana izy efa-mianaka rehefa nanontaniana taorian’ny fitsidihana.