FANAMBARANA AVY AMIN’NY ORMADA NA OFISIN’NY ROVAN’NY MADAGASIKARA

Fanambarana avy amin’ny 𝐎𝐑𝐌𝐀𝐃𝐀 na 𝑶𝒇𝒊𝒔𝒊𝒏’𝒏𝒚 𝑹𝒐𝒗𝒂𝒏’𝒊 𝑴𝒂𝒅𝒂𝒈𝒂𝒔𝒊𝒌𝒂𝒓𝒂 izay rantsamangaika ambany fiahian’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina