TAGNAMARO AMBATOMAINTY

Fanamboarana ny lalana miditra any amin’ny hôpital Ambatomainty no nataon’ny vahoaka Tagnamaro tamin’ity volana Jolay ity.

Afa-pasahiranana izao ny fiara mpitondra marary rehefa hiditra sy hivoaka ny hopitaly.