TAGNAMARO VOLANA AOGOSITRA: NIARA-NISALAHY NANADIO SY NANAJARY NY LAPA ANDAFIAVARATRA NY EKIPAN’NY MSK

Handray fivorian-dehibe iraisam-pirenena momba ny Harembakoka iraisan’izao tontolo izao na « Patrimoine mondial », afaka andro vitsy, ny Lapa Andafiavaratra izay toeram-piasan’ny Praiminisitra tamin’ny andron’ny faha Mpanjaka.

Nifamotoana teto noho izany ny mpiasan’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina izay notarihin’Andriamatoa Sekretera Jeneraly, ny Sabotsy lasa teo, ka ity no ivon’ny TAGNAMARO ANDRON’NY OLOM-PIRENENA VOLANA AOGOSITRA.

Fanadiovana manontolo ny anaty sy ivelany no natao, tamin’ireo efitrano sy birao,ary ny rihana rehetra. Najariana ihany koa ny zaridain’ny Lapa.

Ny taona 1872 no navaozin’ilay vazaha mpanao tao-trano William Pool ho an’ny Praiminisitra Rainilaiarivony ny Lapa Andafiavaratra.

Tamin’ny taona 1964 kosa no voasokajy ho Vako-pirenena eo ambany fitantanan’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina izany.