VOLANA IRAY, MPANORATRA IRAY

Mitohy hatrany ny fampahafantara ny mpanoratra NIRHY-LANTO.

Manasa anao amin’ny hetsika amin’ny Alarobia ho avy izao ao amin’ny Efitrano DOX – Tanombokimpirenen’i Madagasikara