ANTSOHIHY: NANANTANTERAKA TAGNAMARO MANOKANA NY FIKAMBANANA TA.MI.A

SY NY FITALEAVAM-PARITRY NY SERASERA SY NY KOLONTSAINA.

Asa avy hatrany ny an’ireo tanora mivondrona ao anaty fikambanana TA.MI.A na Tanora Mifanampy eto Antsohihy, izay fikambanana teraka vao haingana kely, ka niroso avy hatrany tamin’ny TAGNAMARO manokana izay natao tamin’ity andron’ny Asabotsy 2 Septambra 2023 ity.

Tao amin’ny tokotany malalaka ny Fitaleavam-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina eto Antsohihy no nanaovana izany hetsika izany.

Ny fahitan’izy ireo ny fahombiazana entin’ny Tagnamaro no tena antony iray lehibe nisafidianana ny TAGNAMARO, ka natomboka ato amin’ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, noho ity farany angady nananana sy vy nahitana ny « TAGNAMARO ».

Araka izany, nisaotra azy ireo teto ny Talem-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina Sofia, RAVO Emile noho ny herim-po sy ny finiavana feno ananan’ireto tanora ireto sy ny fahatsapan’izy ireo ny làlan-tsaina entin’ny Tagnamaro. Tonga nifarimbona nandritra izao TAGNAMARO izao ny fiadidian’ny kaominina ambonivohitra Antsohihy, tamin’ny alalan’ny sekretera jeneraly, Robel Partout.

Nanamafy ny filohan’ny fikambanana TA.MI.A, Atoa-Fredon Manager fa: « fisantarana ihany ity natao ity, ka hitohy hatrany ny asa sosialy izay ifantohan’ny fikambanana ary miantso ireo tanora namana mba hiray hina ho tombotsoa iombonana ».