ADY HIRAGASY GOAVANA,

Ao amin’ny KIANJAN’NY HIRAGASY AMPEFILOHA

Ny tarika RAZAFINDRABIBY Ambohimanjaka no hifanandrina amin-dRASOLOFOSON Antsirabe ville.

Ny Alahady 10 Septambra ho avy izao manomboka amin’ny 10 Ora maraina.
Hatreto dia tsy misy ny vidim-pidirana, fa rakitra hatrany no hotantazana.

TONGAVA MARO E