FANOMEZAM-PANAZAVANA SY FANAMBARANA AVY AMIN’NY MINISTERAN’NY SERASERA SY NY KOLONTSAINA