TATITRY NY FILAN-KEVITRY NY GOVERNEMANTA NY ALAROBIA 27 SEPTAMBRA 2023.