TATITRY NY FILAN-KEVITRY NY MINISITRA NY ALAROBIA FAHA 04 OKTOBRA 2023