Fanambarana avy amin’ny Governemanta Ifarimbonana.