FAMPAHAFANTARANA HO AN’NY KANDIDA REHETRA AVY AMIN’NY ORTM