TATITRY NY FILAN-KEVITRY NY GOVERNEMANTA NY ALAROBIA FAHA 18 OKTOBRA 2023.