TAGNAMARO TOLIARA I, FARITRA ATSIMO-ANDREFANA

Notanterahina ny Asabotsy 21 oktobra 2023 teo ny tagnamaro tato @ fitaleavam-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina Atsimo-Andrefana.

Ny fanadiovana ny lalana vaovao izay manomboka eo amin’ny Eglizy Katolika sanfily ka hatreo amin’ny Bonara be Andakoro no natao tao anatin’izany. Ny fotoana dia nanomboka tamin’ny 7ora maraina ka nandray anjara tamin’izany ireo mpitandro filaminana isan-tokony, tonga teo ihany koa ireo avy ao amin’ny Zendarmaria, Polisy ary ny Tafika.

Teo ihany koa ireo avy @ APMF izay nanatevin-daharana.

Natao izao fanadiovana izao ho fanadiovana ny tontolo fa indrindra ho fanomezan-danja io lalana vaovao io sy ho fanentanana ireo olona manondidina io lalana io mba ho tia fahadiovana sy hikolokolo ilay lalana izay natao hoe fanana iombonana.

Nanampy tamin’ny fampitovana ny avy ao amin’ny Whh.