LANONANA LEHIBE FANKALAZANA NY NAMPIDIRANA NY HIRAGASY HO HAREM-BAKOKA ARA-TSAIN’NY ZANAKOLOMBELONA

Ny Alahady 10 Desambra 2023 ho avy izao ao amin’ny Kianjan’ny Hiragasy ao Ampefiloha.

Hisy ny lanonam-panjakana sy ny ady hiragasy goavana hanasana antsika rehetra.

Tsy misy ny vidim-pidirana.