Fampahafantarana avy amin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina mikasika ny fifampiraharahana ho famerenana ny Kabeson’ny Ampanjaka Toera.