« 𝐌𝐚𝐑𝐚π₯𝐒𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐌𝐒𝐚𝐧𝐚𝐭𝐫𝐚 »

Boky natao hamporisihina ny olona rehetra indrindra ny ankizy ho liana amin’ny fianarana ary hanohy hampitombo fahalalana.

« Ny fianarana no lova tsara indrindraΒ Β» hoy ny Ntaolo. Mba ahafahana mampita ny hevitra raikitin’izany sy ho fampirisihana ny ankizy hilofo amin’ny fianarana dia natao boky kely noravahina kisarisary miloko sy mahafinaritra ireo voka-tsoa amin’ny fianarana mba ho mora ho an’ny ankizy ny mandray azy.
« Mahalina ny mianatraΒ Β» no lohatenin’io boky Io. ANDRIAMANANJARA Tija Lovasoa Rahoelikajiana kosa no namolavola sy nanoratra azy, raha Tovo Rakotovao no nanao ny kisarisary. Amin’ny teny malagasy manontolo ny boky izay 24 pejy.

Androany 21 desambra 2023 no nampahafantarana izany boky izany tetsy amin’ny efitrano Rado, ao amin’ny Tranombokim-pirenen’i Madagasikara. Ity boky ity izay azon’ny ankizy vakiana ao amin’ny Tranombokim-pirenen’i Madagasikara sy ireo rantsamangaikany eny amin’ny tranoben’ny Serasera sy Kolontsaina ary amin’ireo CLAC manerana ny Nosy.