TAGNAMARO AMBATONDRAZAKA.

Natolotra ho an’ireo ankizy manana fahasembanana beazina ao amin’ny akany Antsahamasina Antsahalava sy ny mpianatra ao amin’ny « classe intégrée » EPP Anosindrafilo ary ny vehivavy sy ankizy ao amin’ny fonjan’Ambatondrazaka ireo fitaovana sy sakafo voaangona nandritra ny hetsika TAGNAMARO natao teto Ambatondrazaka tamin’ity volana desambra 2023 ity.

Fanomezana avy amin’ireo serivisy miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana, fikambanana ary olom-pirenena izao nozaraina izao; izay ahitana kilalao isan-karazany, lamba fitafy sy firakotra, sakafo, vatomamy, fitaovam-pidiovana sy fitaovam-pianarana. Niara-niasa tamin’ny fikarakarana ny hetsika ny Fitaleavam-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina sy ny Fitaleavam-paritry ny Mponina Alaotra Mangoro, nanotrona izany ny avy ao amin’ny MSK foibe. Natao izao mba hamalifaliana ireo sokajin’olona marefo voalaza etsy ambony ao anatin’ny fankalazana ny fetin’ny noely sy ny fandraisana ny taona vaovao.