TAGNAMARO BETROKA

Nofaranana tamin’ny alalan’ny fanentanana nitety Fokontany tao Betroka an-tampon-tanana ny Tagnamaro an-diany volana desambra tamin’ity taona 2023 ity .

Fanentanana niompana taminy fampanjakana ny zon’ny Ankizy , ny fampanjakana ny fahasamihafana eo anivon’ny fiaraha-monina , hampiray lenta ny zo fototra maha olona ny tsirairay .

Iray lalana tamin’izany ihany koa ny fanentanana mikasika ireo tranga ana herisetra samy hafa hita sy misy eny anivon’ny fiaraha-monina , izay taty hahazo fahavana izany aty an-toerana ankehitriny , izay isany nahatonga ny Sampandraharaha misahana ny mponina aty an-toerana niara-niasa tamin’ireo sampandrahaha hafa miara-miasa aminy ho fampatsiahivana ny rehetra hisorohana sy ho fanafoanana tanteraka ity tranga ity aty an-toerana.