TAGNAMARO TOLAGNARO

50 ny tokantrano marefo ara-pivelomana nisitraka vary sy fitafy ary zavatra ilaina andavanandro nandritra ny hetsika TAGNAMARON’NY FANOMEZANA , andiany faha-dimy izay notanterahina teto Tôlagnaro.

Ny Kômity Mpandrindra ny hetsika Tagnamaro eto Anôsy (KMTA) izay tarihin’ny Fitaleavam-Paritrin’ny Sersesera sy ny Kolontsaina no nitoto nahafotsy sy nahandro nahamasaka fa ireo mpiasam-panjakana sy fikambanana izay namaly ny fangatahana tolo-tanana, izay ho tanisaina etsy ambany, no angady nananana sy vy nahitana ireo zavatra nozaraina ireo.