FANANGANAN-TSAINA VOALOHANY NIARAHAN’ANDRIAMATOA MINISITRA TAMIN’IREO MPIASAN’NY MINISITERA.

Hentitra fa tamim-pitiavana hatrany ny hafatr’Andriamatoa Ministra tamin’ny mpiara-miasa rehetra androany mikasika ny fanatanterahana ny asa sy ny vina ary ny tondrozotra entina handraisana andraikitra amin’ny fampiroboroboana ny Minisitera.

« 𝑴𝒊𝒏𝒐 𝒂𝒉𝒐 𝒇𝒂 𝒎𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒏𝒂𝒓𝒆𝒐 𝒎𝒑𝒊𝒂𝒓𝒂-𝒎𝒊𝒂𝒔𝒂 𝒓𝒆𝒉𝒆𝒕𝒓𝒂 𝒆𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒊𝒗𝒐𝒏’𝒏𝒚 𝑴𝒊𝒏𝒊𝒔𝒊𝒕𝒆𝒓𝒂, 𝒉𝒊𝒇𝒂𝒏𝒐𝒉𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒎𝒊𝒌𝒐 𝒃𝒆𝒃𝒆 𝒌𝒐𝒌𝒐𝒂. 𝑲𝒂 𝒔𝒂𝒎𝒚 𝒉𝒂𝒏𝒂𝒐 𝒕𝒂𝒏-𝒕𝒔𝒐𝒓𝒐𝒌𝒂 𝒂𝒏𝒂𝒕𝒊𝒏’𝒏𝒚 𝒇𝒊𝒓𝒂𝒊𝒔𝒂𝒏-𝒌𝒊𝒏𝒂 𝒔𝒚 𝒇𝒊𝒇𝒂𝒏𝒌𝒂𝒕𝒊𝒂𝒗𝒂𝒏𝒂 𝒊𝒔𝒊𝒌𝒂 𝒓𝒆𝒉𝒆𝒕𝒓𝒂. 𝑴𝒂𝒅𝒂𝒈𝒂𝒔𝒊𝒌𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒚 𝒏𝒚 𝒉𝒐𝒂𝒗𝒊𝒏’𝒏𝒚 𝒕𝒂𝒓𝒂𝒏𝒂𝒌𝒂 𝒏𝒐 𝒉𝒐𝒋𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒔𝒊𝒌𝒂. 𝑬𝒛𝒂𝒌𝒂 𝒕𝒔𝒚 𝒎𝒐𝒓𝒂 𝒏𝒚 𝒎𝒊𝒂𝒏𝒅𝒓𝒚 𝒌𝒂 𝒎𝒊𝒕𝒂𝒌𝒚 𝒂𝒏𝒅𝒓𝒂𝒊𝒌𝒊𝒕𝒓𝒂 𝒔𝒚 𝒇an𝒅𝒂𝒗𝒂𝒏-𝒕𝒆𝒏𝒂 𝒊𝒔𝒂𝒏’𝒂𝒏𝒅𝒓𝒐 𝒊𝒛𝒂𝒏𝒚 ».
Mpiasam-bahoaka isika hoy ihany Andriamatoa Minisitra. Tsy misy Fanjakana ho marin-toerana raha tsy mametraka fitokisana amin’ny vahoaka izay mampiasa antsika isika. Hanana andraikitra lehibe ny isam-batan’olona mba hanadio kianja isika ato amin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina.
Olon’ny fiarahamonina ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina ka namafisiny fa misokatra amin’ny fifanakalozan-kevitra.
Dia nirary soa sy fahombiazana ho an’ny rehetra izy, mba hahatontosa ny adidy sy asa rehetra notanterahina amin’ity herinandro ity.

Taorian’ny fananganan-tsaina dia nitsidika ny toeram-piasana sy ny mpiara-miasa tao amin’ny Radio sy Televiziona Malagasy ny delegasionina notarihin’ny Ministra Augustin ANDRIAMANANORO.