FAMPAHAFANTARA TAMIN’NY FOMBA OFISIALY NY TAHAM-PAHATSAPAN’NY OLONA NY KOLIKOLY

Isan’ireo laharampahamehan’ny Filoha Andry Rajoelina ny ady amin’ny kolikoly ary tsy mikely soroka ny Governemanta ho fiatrehana izany.

Androany, nanatrika ny fampahafantarana tamin’ny fomba ofisialy ny taham-pahatsapan’ny olona ny kolikoly na ny Indice de Pérception de la Corruption (IPC) ho an’ny taona 2023, avy amin’ny Transparency International – Initiative Madagascar, ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina no sady Mpitondra Tenin’ny Governemanta, Andriamatoa Augustin ANDRIAMANANORO, ary nanamafy ny fahavononan’ny fitondrana hiady amin’ny kolikoly amin’ny lafiny rehetra.