FANOKAFANA OFISIALY NY TAOM-PAMBOLEN-KAZO 2024

Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy androany tao Tsimahabeomby Imerintsiatosika ny taom-pambolen-kazo 2024. Fambolen-kazo manarina tontolo iainana, izay no lohahevitra noraisina tamin’ity taona ity.

Velarantany 75000 ha no tanjona amin’ity taona 2024 ity ka zana-kazo karazany 5 no nosafidiana handrakofana ireo velarantany ireo.

Tanjona ny handrakotra ala 4 tapitrisa ha hatramin’ny 2030.

Nanambara ny Minisitry ny Tontolo Iainana sy Fampandrosoana Lovain-jafy Fontaine Max fa hisy ny rafitra hapetraka hiandraikitra manokana ireo hazo voavoly.
Adidy amin’ny taranaka sy amin’ny tanindrazana ny mamboly hazo hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.

Nosafidiana manokana ny kaominina Imerintsiatosika tamin’ity taona ity noho izy manana velarantany midadasika sy efa misy tetikasa goavana mirefy 900 ha.

Nanamafy ny filoha Andry Rajoelina fa hitsoaka aty amin’ity ilany andrefan’ Antananarivo aty ny rivotra ny fampandrosoana.

Ho reharehantsika hoy izy ny fahitana izao tany karakaraina izao ho rakotra ala sy hisy tanàna vaovao Tanamasoandro, miaraka amin’ireo fotodrafitrasa lehibe rehetra joro eto.
Maro be ny mpiasan’ny MSK notarihin’ny Minisitra Augustin ANDRIAMANANORO no tonga nanefa ny adidiny.