Ny fahavitan’ny fifamindram-pahefana teo amin’ny Sekretera Jeneraly teo aloha, RALAIMAZAVA Johary Andriamahery, sy RAKOTONDRASOAVA Andrianirina Mamimbahoaka Fetraniaina, Sekretera Jeneraly vaovao, androany Zoma 02 febroary 2024.

Mahafaly anay eto anivon’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina sy hankasitraka an’Andriamatoa Sekretera Jeneraly teo aloha amin’ny asa izay vitany teto anivon’ny Minisitera, nandritra ny fitantanany.

Faly mandray ny Sekretera Jeneraly vaovao ihany koa, izay naneho ny fahavononany tanteraka hanohy hitondra ny anjara birikiny ho fanatratrana ny tanjona izay napetraky ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny Governemanta iray manontolo, ho fampandrosoana an’i Madagasikara. Ny Sekretera Jeneraly vaovao izay efa nitana nisesy ny andraikitry ny Tale misahana ny fandrindrana ny haino aman-jery (Direction de la Regulation des Medias) sy ny andraikitry ny Tale Jeneralin’ny Serasera teto anivon’ny minisitera. Ankehitriny izy dia mitana ihany koa ny andraikitry ny Filoha lefitra misolo tena an’i Afrika eo anivon’ny fandaharan’asan’ny firenena mikambana « Information pour Tous » (PIPT/UNESCO) ary Filohan’ny filan-kevi-pitantanan’ny Tranombokim-pirenena.
Nanatrika ity fotoana androany ity ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Augustin ANDRIAMANANORO sy ireo mpiara-miasa rehetra eto anivon’ny ministera.