ALEO MISOROKA TOY IZAY MITSABO

Ndao isika hanaraka sy hanaja ireo toromarika avy amin’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka, ho fisorohana ny aretina cholera.

Raha misy tranga mampiahiahy, ampandreneso haingana ny Mpiasan’ny Fahasalamana.