MIFANOME TANANA AMIN’I MADAGASIKARA i CHINE FAMPIROBOROBOANA NY SEHATRY NY KOLONTSAINA

Tonga nihaona tamim-pomba fanajana ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Augustin ANDRIAMANANORO, ny Mpiandraikidraharaha sinoa eo anivon’ny Masoivohin’i Chine eto Madagasikara ZHANG Wei, ny zoma 2 febroary 2024.

Isan’ ny lahadiniky ny roa tonta ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny Governemanta malagasy sy Chine amin’ny alalan’ny sehatry ny kolontsaina sy ny serasera.

Nisongadina tamin’izany ny fahavononan’ity firenena ity hanome tanana an’i Madagasikara amin’ny fametrahana ivotoerana kolotoraly malagasy maro manerana ny Nosy, miampy ny fametrahana ireo ivotoerana kolotoraly sinoa, fananganana ivotoerana kolotoraly malagasy any Chine, ary tosika amin’ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo mpanao gazety sy teknisian’ny haino amanjery malagasy, amin’ny alalan’ny fanomezana vatsim-pianarana sinoa ho azy ireo.

Naneho ny fahavononany hanitatra ny fanampiany amina tetik’asa hafa mahakasika ny kolontsaina sy ny serasera , ankoatr’ireo noresahana nandritra ity fihaonana ity, ny solotenan’ny governemanta sinoa eto Madagasikara.

Iray amin’ireo firenen-dehibe naneho fahavononana hanampy hatrany an’i Madagasikara amin’ny sehatra maro mahakasika mivantana ny fiainan’ny mponina i Chine.