FIHAONANA AN-TAMPONY MOMBA NY FANABEAZANA ARA-KOLONTSAINA SY AZA JAVA-KANTO – UNESCO

𝐴𝑏𝑢 𝐷ℎ𝑎𝑏𝑖, 14 – 15 𝑓𝑒𝑏𝑟𝑜𝑎𝑟𝑦 2024.

Nisolo tena an’i Madagasikara, tamin’ny alalan’ny ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, tamin’ny Fivoriana an-tampon’ny UNESCO momba ny fanabaeazana ara-kolontsaina sy ara-java-kanto natao tany Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis ny 14 sy 15 febroary lasa teo, ny Tale Jeneralin’ny Kolontsaina RAZAFIARISON Francis.
Nandritra ny fandraisam-pitenenany no nizarany tamin’ireo mpandray anjara ireo ezaka vitan’ny governemanta malagasy ary ireo tetik’asa hafa tsy maintsy hirosoana, entina hanomezan-danja ny fanabeazana ara-kolontsaina sy ara-java-kanto. Isan’izany ny fananganana ireo 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒐𝒃𝒆𝒏’𝒏𝒚 𝑺𝒆𝒓𝒂𝒔𝒆𝒓𝒂 𝒔𝒚 𝒏𝒚 𝑲𝒐𝒍𝒐𝒏𝒕𝒔𝒂𝒊𝒏𝒂 manerana ny Nosy entina hitrandrahana ireo talenta isam-paritra ary hanomezana sehatra ny fampianarana ireo zava-kanto samihafa, ny fametrahana ny 𝑨𝒌𝒂𝒅𝒆𝒎𝒊𝒂 𝒏𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊𝒏’𝒏𝒚 𝒌𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒚 𝒏𝒚 𝒌𝒐𝒍𝒐𝒏𝒕𝒔𝒂𝒊𝒏𝒂 (Académie Nationale des Arts et de la Culture) ary ny vina fananganana rafita hisahana ny fampianarana momba ny vakoka.
Nolanian’ireo solotenam-panjakana anarivony avy amin’ny tontolon’ny kolontsaina sy ny fanabeazana manerantany, nandritra ity fihaonana antampony ity, ny sehatra manerantany (cadre mondial) vaovao hanamafisana ny fanabeazana ara-kolotsaina sy ara-java-kanto, amin’ny alalan’ny fampidirana izany ho ao anatin’ny politika sy rafim-pampianarana.
📸: MSK – UNESCO