FAMPODIANA AN-TANINDRAZANA NY KABESON’NY MPANJAKA SAKALAVA TOERA

Anatin’ny ezaka fampodiana an-tanindrazana ny kabeson’ny Mpanjaka Toera, dia hivory tsy ho ela any Parisy Frantsa ny komisiona iombonan’i Frantsa sy Madagasikara, ka tafiditra anatin’ny fanomanana izany fivoriana izany, dia nihaona teny Anosy androany ireo solontena malagasy anatin’io komisiona io, izay ahitana ny tekinisina avy eto amin’ny minisitera sy ny mpahay tantara ary ny solontenan’ny fianakavian’ny mpanjaka Toera.

Fameloma-maso ny vakoka sy harem-bakoka indrindra ny haren-tsaina malagasy ny famerenena ny kabeson’ny mpanjaka sakalava Toera eto Madagasikara, hoy ny fanazavan’ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗜𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔𝗡𝗢𝗥𝗢 𝗔𝘂𝗴𝘂𝘀𝘁𝗶𝗻, nandritra izany fihaonana voalohany izany, ka ankoatra ny fampodina azy dia efa jeren’ny teknisian’ny ministera miaraka amin’ny fianakavana ihany koa ny toerana hametrahana azy mifanaraka amin’ny fomba amam-panao any Menabe.

Nambarany koa fa hamokatra horonantsary fanadihadiana manokana momba ity mpanjaka ity, ny kolontsaina Sakalava ary ny dingana rehetra notanterahina sy mbola hirosoana amin’ny famerenana azy an-tanindrazana ny ministera. Ho fanatanterahana izany dia hidina ifotony hihaona amin’ireo taranaky ny mpanjaka Toera sy ny foko Sakalava any amin’ny Faritra Menabe ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Andriamananoro Augustin amin’ity herinandro ity, hangata-tsodrano sy hitondra fanazavana momba ireo dingana rehetra hotanterahina.

Noresahina nandritra ity fivoriana ity koa ny lafiny lalàna tsy maintsy arahina, amin’ny fampodiana taolambalo izay eo ampelatanan’ny governemanta frantsay ary voatahiry ao amin’ny Museé de l’Homme any Parisy ankehitriny. Isan’ny hanamora sy hanafaingana ny fampodiana azy ny fisian’ny lalàna frantsay vaovao nivoaka ny volana desambra lasa teo momba ireo taolam-balo tehirizina amina mozea any Frantsa.

(𝑽𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒇𝒓𝒂𝒏𝒄̧𝒂𝒊𝒔𝒆)

𝑹𝒆𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒖 𝒄𝒓𝒂̂𝒏𝒆 𝒅𝒖 𝒓𝒐𝒊 𝑺𝒂𝒌𝒂𝒍𝒂𝒗𝒂 𝑻𝒐𝒆𝒓𝒂

Dans le cadre du processus de restitution du crâne du roi Sakalava Toera et en vue de la préparation de la réunion avec les représentants du gouvernement français prévue à Paris prochainement, le ministre de la Communication et de la Culture, Augustin Andriamananoro, a présidé aujourd’hui une première réunion avec les membres du comité mixte issu de la partie malgache. Ce comité comprend notamment des techniciens du ministère de la Communication et de la Culture ainsi que des historiens.

Les discussions ont porté sur les progrès réalisés jusqu’à présent dans le processus de restitution, ainsi que sur les modalités juridiques émanant des autorités françaises. Il a été convenu qu’un site spécifique sera érigé dans le respect total de la tradition Sakalava dans le Menabe pour abriter le crâne du roi Sakalava, dans le but de préserver et de promouvoir la culture sakalava.

Le ministère s’engage à mener à bien cette démarche afin de maintenir vivante la culture sakalava. Pour ce faire, le ministre lui-même réalisera un documentaire sur le roi, incluant des récits et des témoignages de ses descendants. Il se rendra dans le Menabe cette semaine pour produire ce documentaire et, simultanément, expliquer aux familles et aux habitants locaux les démarches entreprises et solliciter leur bénédiction pour ces initiatives.

L’adoption de la nouvelle loi française du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques devrait faciliter la restitution du crâne du roi Toera, actuellement détenu au Musée de l’Homme à Paris.