MINISTERAN’NY FIAROVAM-PIRENENA

3 MEY 2024

Isan’ireo mpiara-miombon’antoka amin’ny Minisiteran’ny Foloalindahy ny mpanao gazety, ary mandray anjara feno ihany koa amin’ny fampahafantarana amin’ny vahoaka ny asa sahanin’ny Tafika malagasy, amin’ny alalan’ireo fitaovana enti-mampita ny vaovao, na fahitalavitra izany, na onjam-peo, na gazety an-tsoratra, na tambazotran-tserasera.

Araka izany, dia nanome voninahitra ny lanonana nentina nanamarihana ny fankalazana ny andro iraisampirenena ho an’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety, izay nifanandrify tamin’ny faha-50 taona nisian’ny Holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara na ny “OJM”, notontosaina tetsy amin’ny Havoria Anosy androany faha-3 mey 2024, ny Jeneraly SAHIVELO Lala Monja Delphin, Minisitry ny Foloalindahy, sady namaly ny fanasana nataon-dRamatoa RASATA Rafaravavitafika, Minisitry ny Raharaham-bahiny sady Minisitry ny Serasera sy Kolontsaina mpisolo toerana.