FANKALAZANA NY FETIM-PIRENENA 2024

𝑁𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎𝑦 𝑛𝑦 𝑓𝑎𝑛𝑜𝑚𝑏𝑜ℎ𝑎𝑛𝑎 𝑛𝑦 ℎ𝑎𝑧𝑎𝑘𝑎𝑧𝑎𝑘𝑎 ℎ𝑜 𝑎𝑛’𝑛𝑦 𝑓𝑖𝑟𝑎𝑖𝑠𝑎𝑛-𝑘𝑖𝑛𝑎 𝑛𝑦 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛’𝑛𝑦 𝑆𝑒𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑦 𝐾𝑜𝑙𝑜𝑛𝑡𝑠𝑎𝑖𝑛𝑎

Teo amin’ny tokontaniben’ny tranombokimpirenen’i Madagasikara androany no nanombohana ny 𝐡𝐚𝐳𝐚𝐤𝐚𝐳𝐚𝐤𝐚 𝐡𝐨 𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐫𝐚𝐢𝐬𝐚𝐧-𝐤𝐢𝐧𝐚 izay nentina nanokafana ireo hetsika ara-panatanjahan-tena tafiditra anatin’ny fankalazana ny fetim-pirenena amin’ity taona ity.

Hafaliana ho an’ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina ny nandray izany hetsika izany, sy ireo mpandray anjara maro avy amin’ny andrim-panjakana sy departemanta ministerialy isan-karazany ary ireo olom-pirenena marobe niara-nientana.

« 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛’𝑛𝑦 𝑓𝑖𝑟𝑎𝑖𝑠𝑎𝑛-𝑘𝑖𝑛𝑎 𝑛𝑦 𝑓𝑖𝑎𝑟𝑎ℎ𝑎-𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑜𝑎𝑛𝑦 » hoy ny Minisitry ny Raharaham-bahiny sady Minisitry ny Serasera sy Kolontsaina mpisolo toerana 𝐑𝐚𝐬𝐚𝐭𝐚 𝐑𝐚𝐟𝐚𝐫𝐚𝐯𝐚𝐯𝐢𝐭𝐚𝐟𝐢𝐤𝐚 nandritry ny fandraisany fitenenana.

Teny filamatry ny fankalazana ny fetim-pirenena amin’ity taona ity, izay hankalazana ny faha 64 taona niverenan’ny fahaleovan-tena sy ny nijoroan’ny foloalindahy malagasy ny hoe : 𝑀𝑎𝑑𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠𝑜, 𝑀𝑎𝑙𝑎𝑔𝑎𝑠𝑦 𝑚𝑖𝑎𝑟𝑎-𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑚𝑖𝑛’𝑛𝑦 𝐹𝑖𝑡𝑖𝑎𝑣𝑎𝑛-𝑡𝑎𝑛𝑖𝑛𝑑𝑟𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎 ».