29 Nov 2023

Catégorie : Autres

Autres, Culture

FIZARAM-BAOVAO MOMBA NY FAMPIDIRANA NY “HIRAGASY” HO ISAN’NY HAREMBAKOKA ARA-TSAIN’NY ZANAK’OLOMBELONA 

FIZARAM-BAOVAO MOMBA NY FAMPIDIRANA NY “HIRAGASY” HO ISAN’NY HAREMBAKOKA ARA-TSAIN’NY ZANAK’OLOMBELONA Mahafaly ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ny manambara fa manolo-kevitra ny hankatoavan’ny komity iraisan’ireo Governemantan’ireo firenena mpikambana amin’ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fikajiana/fiarovana ireo Harembakoka ara-tsain’ny zanak’olombelona (Convention pour la sauvegarde du patrimoine…

1/0
Autres, Culture

WOMEN LEADERSHIP ACADEMY » NA 𝘼𝙆𝘼𝘿𝙀𝙈𝙄𝘼𝙉’𝙉𝙔 𝙑𝙀𝙃𝙄𝙑𝘼𝙑𝙔 𝙈𝙋𝙄𝙏𝘼𝙍𝙄𝙆𝘼: FANDAHARAN’ASAN’NY « 𝐹𝑂𝑁𝐷𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁 𝐴𝐺𝐴 𝐾𝐻𝐴𝑁 

WOMEN LEADERSHIP ACADEMY » NA 𝘼𝙆𝘼𝘿𝙀𝙈𝙄𝘼𝙉’𝙉𝙔 𝙑𝙀𝙃𝙄𝙑𝘼𝙑𝙔 𝙈𝙋𝙄𝙏𝘼𝙍𝙄𝙆𝘼: FANDAHARAN’ASAN’NY « 𝐹𝑂𝑁𝐷𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁 𝐴𝐺𝐴 𝐾𝐻𝐴𝑁 Andriambavilanitra miisa 35 no mandrafitra ny andiany voalohany amin’ny fandaharanasan’ny Fondation AGA KHAN izay mampiofana an’ireto vehivavy vonona handray andraikitra sy mba hisehatra adidy bebe kokoa eo anivon’ny seha-piarahamonina misy azy ireo avy. Ny…

Autres, Culture

LALAON’NY FRANKOFONIA 2023 

LALAON’NY FRANKOFONIA 2023 LALAON’NY FRANKOFONIA 2023: nitso-drano ireo delegasiona handray anjara amin’ny fifaninanana ara-Kolontsaina ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Mpanakanto 20 mianadahy, miangaly gadona samihafa toy ny dihy Hip Hop ahitana mpandray anjara 7, sary hosodoko (peinture), Sary sikotra (sculpture), pika sary (photographe),…

Autres, Culture

LANY NASIAM-PANITSIANA KA HIVERINA HO DINIHINA ENY AMIN’NY ANTENIMIERAM-PIRENENA NY TOLO-DALÀNA MOMBA NY ZON’NY MPAMORONA AVY AMIN’NY SOLOMBAVAMBAHOAKA RAHASIMANANA PAULBERT 

LANY NASIAM-PANITSIANA KA HIVERINA HO DINIHINA ENY AMIN’NY ANTENIMIERAM-PIRENENA NY TOLO-DALÀNA MOMBA NY ZON’NY MPAMORONA AVY AMIN’NY SOLOMBAVAMBAHOAKA RAHASIMANANA PAULBERT Nandalo nodinihina sy nandraisana fanapahan-kevitra teny amin’ny Antenimieran-doholona androany 30 jona 2023 ny tolo-dalàna momba ny zon’ny mpamorona avy amin’ny Solombavambahoaka Rahasimanana Paulbert, ka taorian’ny…

Autres, Culture

NITOMBO AVO 2 HENY NOHO NY TAMIN’NY ANDRO VOALOHANY NY ISAN’NY MPITSIDIKA NY ROVAN’I MADAGASIKARA 

NITOMBO AVO 2 HENY NOHO NY TAMIN’NY ANDRO VOALOHANY NY ISAN’NY MPITSIDIKA NY ROVAN’I MADAGASIKARA Androany no andro faharoa amin’ny fiverenan’ny fisokafan’ny Rovan’i Madagasikara ho azon’ny daholobe tsidihina. Tena faly ny vahoaka malagasy ary tena mankasitraka tanteraka ny ezaka lehibe natao hanomezan-danja indray izany harem-bakom-pirenena…

Plateforme MCC DSI.