27 Fév 2024

Catégorie : Le Ministère

Education civique & citoyenne, Tagnamaro

TAGNAMARO TOLAGNARO 

TAGNAMARO TOLAGNARO 50 ny tokantrano marefo ara-pivelomana nisitraka vary sy fitafy ary zavatra ilaina andavanandro nandritra ny hetsika TAGNAMARON’NY FANOMEZANA , andiany faha-dimy izay notanterahina teto Tôlagnaro. Ny Kômity Mpandrindra ny hetsika Tagnamaro eto Anôsy (KMTA) izay tarihin’ny Fitaleavam-Paritrin’ny Sersesera sy ny Kolontsaina no nitoto…

Education civique & citoyenne, Tagnamaro

TAGNAMARO MANOKANA AMBATONDRAZAKA 

TAGNAMARO MANOKANA AMBATONDRAZAKA. Nanatanteraka hetsika TAGNAMARO tao amin’ny fonjan’Ambatondrazaka ny Fitaleavam-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina Alaotra Mangoro niaraka tamin’ny fikambanana ABED Madagascar, androany sabotsy 23 desambra 2023. Nojerena manokana tamin’izany ireo vehivavy voafonja sy ny ankizy tsy ampy taona. Fanomezana maro samihafa no natolotra…

Education civique & citoyenne, Tagnamaro

TAGNAMARO AMBATONDRAZAKA 

TAGNAMARO AMBATONDRAZAKA. Natolotra ho an’ireo ankizy manana fahasembanana beazina ao amin’ny akany Antsahamasina Antsahalava sy ny mpianatra ao amin’ny « classe intégrée » EPP Anosindrafilo ary ny vehivavy sy ankizy ao amin’ny fonjan’Ambatondrazaka ireo fitaovana sy sakafo voaangona nandritra ny hetsika TAGNAMARO natao teto Ambatondrazaka tamin’ity volana…

Education civique & citoyenne, Tagnamaro

Ankalazaina androany 5 Desambra ny JMV na 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒐 𝒊𝒓𝒂𝒊𝒔𝒂𝒎-𝒑𝒊𝒓𝒆𝒏𝒆𝒏𝒂 𝒉𝒐 𝒂𝒏’𝒏𝒚 𝒇𝒊𝒍𝒂𝒕𝒔𝒂𝒉𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒏-𝒕𝒔𝒊𝒕𝒓𝒂𝒑𝒐 

Ankalazaina androany 5 Desambra ny JMV na 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒐 𝒊𝒓𝒂𝒊𝒔𝒂𝒎-𝒑𝒊𝒓𝒆𝒏𝒆𝒏𝒂 𝒉𝒐 𝒂𝒏’𝒏𝒚 𝒇𝒊𝒍𝒂𝒕𝒔𝒂𝒉𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒏-𝒕𝒔𝒊𝒕𝒓𝒂𝒑𝒐Ankalazaina androany 5 Desambra ny JMV na 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒐 𝒊𝒓𝒂𝒊𝒔𝒂𝒎-𝒑𝒊𝒓𝒆𝒏𝒆𝒏𝒂 𝒉𝒐 𝒂𝒏’𝒏𝒚 𝒇𝒊𝒍𝒂𝒕𝒔𝒂𝒉𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒏-𝒕𝒔𝒊𝒕𝒓𝒂𝒑𝒐 « 𝐑𝐚𝐡𝐚 𝐢𝐬𝐢𝐤𝐚 𝐫𝐞𝐡𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐧𝐨 𝐦𝐢𝐚𝐫𝐚-𝐦𝐢𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡𝐲? ». Io no lohahevitra miendrika fanontaniana nosafinidy ho an’ny fankalazana 2023. Ny Minisiteran’ny Serasera sy ny…

Education civique & citoyenne, Tagnamaro

TAGNAMARO DISTRIKAN’I TOLIARA I FARITRA ATSIMO-ANDREFANA 

TAGNAMARO DISTRIKAN’I TOLIARA I FARITRA ATSIMO-ANDREFANA Nanatanteraka tagnamaro, andron’ny olom-pirenena ny teto Toliara renivohitra ka fanadiovana ny lalana avy eo amin’ny farany tambohon’i Star akaiky Bazary Sakama ka manaraka ny lalana mihazo an’i Maninday Oniversiten’i Toliara no natao tamin’izany. Efa tafiditra ao anatin’ny vanim-potoana fahavaratra…

Education civique & citoyenne, Tagnamaro

TAGNAMARO MATSIATRA AMBONY 

TAGNAMARO MATSIATRA AMBONY  » Apetraho ny dian-tànanao, ho lovain’ny taranaka « . Taorian’ny fanomanana ny tanin-jana-kazo teny amin’ny vohitr’Ikianjasoa (Fanaovana kilavaka sy fandran-tsanana ireo hazo novolena efa nitsiry) dia natao Tagnamaro indray ny fanomanana ny zana-kazo hambolena ho amin’ny taompambolen-kazo 2024. Tontosa soa aman-tsara araka izany…

Plateforme MCC DSI.