27 Sep 2023

Auteur/autrice : redac

Education civique & citoyenne

FANADIOVANA NY MOZEA RAINILAIARIVONY AMBODITSIRY NO IVON’NY TAGNAMARO ANDRON’NY OLOMPIRENENA VOLANA SEPTAMBRA 

FANADIOVANA NY MOZEA RAINILAIARIVONY AMBODITSIRY NO IVON’NY TAGNAMARO ANDRON’NY OLOMPIRENENA VOLANA SEPTAMBRA Niavaka ity Septambra ity satria nifanindry tamin’ny 16 Septambra izany andro maneran-tany ho an’ny fanadiovana na WORLD CLEANUP DAY, ny Sabotsy faha telo ao anatin’ny volana izay fanatanterahana ny TAGNAMARO. Vako-pirenena maro mpitsidika…

1/0
Autres, Culture

WOMEN LEADERSHIP ACADEMY » NA 𝘼𝙆𝘼𝘿𝙀𝙈𝙄𝘼𝙉’𝙉𝙔 𝙑𝙀𝙃𝙄𝙑𝘼𝙑𝙔 𝙈𝙋𝙄𝙏𝘼𝙍𝙄𝙆𝘼: FANDAHARAN’ASAN’NY « 𝐹𝑂𝑁𝐷𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁 𝐴𝐺𝐴 𝐾𝐻𝐴𝑁 

WOMEN LEADERSHIP ACADEMY » NA 𝘼𝙆𝘼𝘿𝙀𝙈𝙄𝘼𝙉’𝙉𝙔 𝙑𝙀𝙃𝙄𝙑𝘼𝙑𝙔 𝙈𝙋𝙄𝙏𝘼𝙍𝙄𝙆𝘼: FANDAHARAN’ASAN’NY « 𝐹𝑂𝑁𝐷𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁 𝐴𝐺𝐴 𝐾𝐻𝐴𝑁 Andriambavilanitra miisa 35 no mandrafitra ny andiany voalohany amin’ny fandaharanasan’ny Fondation AGA KHAN izay mampiofana an’ireto vehivavy vonona handray andraikitra sy mba hisehatra adidy bebe kokoa eo anivon’ny seha-piarahamonina misy azy ireo avy. Ny…

Autres, Communication

NOTOKANANA NY ZOMA 8 SEPTAMBRA 2023 NY HAVORIA NA « AUDITORIUM ET MUSÉE DE L’AUDIOVISUEL DE MADAGASCAR » 

NOTOKANANA NY ZOMA 8 SEPTAMBRA 2023 NY HAVORIA NA « AUDITORIUM ET MUSÉE DE L’AUDIOVISUEL DE MADAGASCAR » Fotodrafitr’asa moderina anomezan-danja ny vakoka sy tantara ary tahirin’ny haino amanjerim-pirenena ny HAVORIA. Mandrafitra azy ny Mozea mirakitra ny tantaran’ny haino amanjerim-panjakana sy ireo nisava làlana izany, ampirantiana ihany…

Plateforme MCC DSI.